kalendarz książkowy A4 tygodniowy

Informacje dodatkowe

Kalendarium

parametry okładki do ustalenia, blok standardowy