kalendarz książkowy A4 dzienny

Informacje dodatkowe

Kalendarium

parametry okładki do ustalenia, blok standardowy