„Figury do pary”

10% ze sprzedaży gier (od ceny netto) przekazujemy na rzecz Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych “W LABIRYNCIE”